Įstaigų organizacijų dokumentų proveniencijos – Lipdės