Kada įkurta Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka?

Proveniencija tai

Nacionalinės bibliotekos pirmasis direktorius buvo

Lietuvos centrinis knygynas 1919 veikė

Martyno Mažvydo profesija

Pirmąją lietuvišką knygą parašė

LIBIS tai

Lietuvos Respublikos laikotarpiu biblioteka buvo įsikūrusi

Ekslibrisas tai

Nacionalinės bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius yra

Bibliotekos vasaros skaitykla veikia

Pirmieji ekslibrisai Vakarų Europoje pasirodė

LDK seniausias žinomas ekslibrisas priklausė

Antspaudas knygos nuosavybei žymėti naudojamas nuo

Donaciniai įrašai tai

Martyno Mažvydo vardas bibliotekai suteiktas

Karaliaučiaus universiteto biblioteka įsteigta

Bibliofilo Jono Krizostomo Gintilos pareigos

Glavlitas patikrintas knygas žymėjo

Nacionalinės bibliotekos jubiliejinį 90-mečio ženklą sukūrė