Ką reiškia lotyniškas posakis „Habent sua fata libelli“?

Didžiausia privati biblioteka XIX a. Lietuvoje.

Šiuo metu bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus vykdomas tarptautinis projektas.

Kurį iš bibliotekos vykdomų projektų remia Europos Komisija?

Kurios institucijos biblioteką perėmė buvę Knygų Rūmai?

Ką reiškia „e.paveldas“?

Kiek knygų šiuo metu saugoma Nacionalinėje bibliotekoje?

Dabartinio Kaliningrado (Rusija) pavadinimas buvo:

Kaip verčiamas žodžis „Regiomontium“?

Kuriame mieste neveikė Žemaičių kunigų seminarija?

Prie kurios bažnyčios veikė jėzuitų profesų namai Vilniuje?

Kantička – tai:

Iki XVII a. LDK (Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė) kanceliarinė kalba buvo:

MCDX datą atitinka:

Retų knygų ir rankraščių skyriuje saugomos „senos“ knygos, išleistos Vakarų Europoje iki:

Apie vienuolynų bibliotekas knygą parašė:

Kokią biblioteką tvarkė rašytojas Simonas Stanevičius?

Šių asmenų archyvai saugomi Nacionalinės bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriuje. Kuris iš jų dirbo bibliotekoje?

Aleksandro Račkaus profesija:

Kokio tipo knygos priklausomybės ženklą turėjo F. A. Gottholdas?Atgal