Apie proveniencijas

Proveniencija [lot. provenio – kylu, atsirandu]:

  • knygos priklausomybės nustatymas pagal jos ankstesnių savininkų, įstaigų, organizacijų ar bibliotekų įrašus, knygos ženklus ar kitus duomenis;
  • knygos priklausomybės ženklas.

Dažniausiai naudojami knygų priklausomybės ženklai yra ekslibrisai, lipdės, įrašai, antspaudai.

Proveniencijų įvardijimas rodo bibliotekos formavimosi istoriją ir raidą, kultūrinius ryšius, padeda rekonstruoti senuosius knygų rinkinius.

Lietuvos nacionalinės bibliotekos dokumentų proveniencijos – tai fondų formavimosi istorija, ilgas ar trumpas, tiesus ar vingiuotas knygos kelias į šiandieninės bibliotekos rinkinius.

Per devyniasdešimt bibliotekos gyvavimo metų bibliotekos rinkiniai buvo kaupiami ir puoselėjami, jie pergyveno praradimus ir „politinius valymus“.

Mūsų tikslas – paskatinti tyrinėti nacionalinės bibliotekos rinkinių istoriją, supažindinti su knygos priklausomybės ženklų pavyzdžiais, sudaryti galimybę praplėsti žinias ir supratimą apie margą knygos ženklų pasaulį.