Rönne Eugenijus

Rönne (Roenne) Eugenijus Karolis Antanas Teofilis (1830-1895)

Gimė 1830.01.01 d. Gargžduose, mirė 1895.12.13 d. Berlyne; poetas, dramaturgas. Gyveno savo gimtinėje, ten ir palaidotas. Rašė lenkų kalba, išleido kūrybos rinktinę „Poezye i prace dramatyczne“ (1878). Gargždų, vėliau ir Renavo dvaro savininkas. Kai Renavo dvaras atiteko Eugenijui Rönne, jis užklijavo savo lipdę ant visų Renavo dvaro knygų, o naujai įsigytas knygas greičiausiai veždavo į Gargždus. Rasta 297 pavadinimų Gargždų dvaro knygų. Knygos, be Eugenijaus Rönne lipdės, turi dar keletą knygos ženklų, kurių nėra Renavo bibliotekos knygose. Vienas jų – reljefinis įspaudas (13,7 x 9 mm), rečiau – herbinis antspaudas. Knygos numeruotos – matyt, buvo sudarytas jų katalogas ar bent sąrašas. Lipdės buvo klijuojamos ant knygos nugarėlės. Be lipdės, Eugenijus  Rönne turėjo antspaudą su savo pavarde: „E.Rönne“, apvalų herbinį apie 3 cm skersmens antspaudą ir įspaustą reljefinį įrašą „GORŻDY“ 2,5×0,8 cm dydžio -abu šie ženklai randami priešlapyje arba neįrištų knygų viršelyje. Yra keli E.Rönne parašo variantai. Literatūroje yra nurodytas Gargždų bibliotekos dydis – 4000 knygų, vertingų ir retų meno ir mokslo spaudinių. Dauguma knygų išleistos XIX a., nemažai XVIII a. II-je p. Dominavo knygos prancūzų kalba, buvo lenkiškų, vokiškų, itališkų leidinių. Knygos numeruotos pagal kalbas. Nors ankstesnis savininkas Feliksas Rönne domėjosi gamtos mokslais, bibliotekoje vyravo grožinė literatūra. Eugenijus Rönne domėjosi humanitariniais mokslais, o gyvenimo pabaigoje savo biblioteką pildė laikraščių ir žurnalų literatūriniais priedais, bet šių knygelių turbūt nelaikė vertingomis, nes nedėjo įspaudo ir nenumeravo; jose yra tik lipdė, kartais – apvalus herbinis antspaudas ir įspaustas užrašas „GORŻDY“. Be to, Gargždų bibliotekoje randama jos ankstesnių savininkų ženklų – Felikso  Rönne žmonos Zaluskytės-Liubomirskienės, grafo Karolio Zaluskio, Igelströmų, Böttigerių. Gargždų dvaro bibliotekos knygos ne visos įrištos, bet biblioteka buvo tvarkoma – ranka užrašytos autorių pavardės ir knygų antraštės, tomo numeriai ir užklijuoti ant knygų nugarėlių. Buvo renkami ir periodiniai leidiniai.

Šaltiniai
Kisarauskas V. Lietuvos knygos ženklai, 1518-1918.- Vilnius, 1984, p.102.
Lietuvių literatūros enciklopedija.- Vilnius, 2001.- P.430.
Renavas / Žemaičių akademija ; [sudarytojai A. Butrimas, A. Miltenytė, P. Šverebas ; redakcinė kolegija: A. Butrimas … et al.]. – Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2001.
Valančiūtė Janina. Gargždų miesto ir parapijos istorija.- Vilnius, 1998.