Telšių bernardinų vienuolyno biblioteka

Telsiai

LDK pakancleris ir Telšių seniūnas Povilas Sapiega su žmona Kotryna Goslauskaite-Sapiegiene 1624 m. įkūrė Telšiuose Šv. Pranciškaus ordino Mažųjų brolių (bernardinų) vienuolyną. Karalius Zigmantas III Vaza patvirtino įkūrimą ir dovanojo žemės sklypą, lėšas skyrė didikai. XVII a. pab. buvo pastatytas mūrinis vienuolynas, vėliau šv. Antano Paduviečio bažnyčia. XVIII-XIX a. prie vienuolyno veikė mokykla, būta ir bibliotekos – ji buvusi trečiame vienuolyno pastato aukšte. 1822 m. inventorius mini 764 tomus knygų. 1853 m. caro valdžia vienuolyną uždarė, biblioteka buvo perkelta į Kretingos bernardinų vienuolyno biblioteką iki atskiro valdžios nurodymo. 1875 m. sudarytas pasaulietinių knygų, siunčiamų į Vilnių, sąrašas. 1926 m. įkūrus Telšių vyskupiją, buvusio vienuolyno patalpose įsikūrė kurija, vėliau – kunigų seminarija, 1944 m. vienuolyno didžioji dalis nacionalizuota. Šiuo metu pastatai grąžinti Telšių kunigų seminarijai.

Šaltiniai
Butrimas Adomas. Telšių kraštas: istorija, kultūra, meno paminklai.- Vilnius, 2000, p. 124-181.
Kisarauskas Vincas. Lietuvos knygos ženklai 1518-1918.- Vilnius, 1984, p. 125.
Lietuvių enciklopedija.- Bostonas,1964.- T.31, p. 26-27.
Lietuvos vienuolynai: vadovas.- Vilnius, 1998, p. 228-234.
Pacevičius Arvydas. Vienuolynų bibliotekos Lietuvoje 1795-1964 metais: dingęs knygos pasaulis.- Vilnius, 2005.