Vrublevskių biblioteka

Vrublevskiu biblioteka Vrublevskiu biblioteka2

Veikė 1912-1940 m. Vilniuje. Advokato, bibliofilo Tadeuszo Wróblewskio (1858-1925) 1913 m. įsteigta ir jo tėvų vardais pavadinta Eustachijaus ir Emilijos Vrublevskių viešosios bibliotekos draugija. Ją sudarė tikrieji nariai ir neribojamas skaičius narių rėmėjų. Draugija turėjo teisę laikyti biblioteką, archyvą, rengti paskaitas, viešus skaitymus. Per I-jį pasaulinį karą draugija neveikė, atkurta 1922 m. ir pavadinta Towarzystwo Pomocy Naukowej im. Eustachego i Emilii Wróblewskich (Eustachijaus ir Emilijos Vrublevskių draugija mokslui remti). Wróblewskis tapo jos vicepirmininku ir bibliotekos rinkinių globėju. Bibliotekos pagrindą sudarė paties Wróblewskio padovanota asmeninė 65 000 knygų kolekcija, 5000 rankraščių, per 2000 žemėlapių, piešinių, kitų dokumentų. 1912 m. biblioteka turėjo 84 000 vienetų, 1925 m. – 150 000, iš jų 89 000 knygų, 1939 m. – per 180 000 knygų, 15 000 vnt. rankraščių, tarp jų nemažai vilnianos, lituanikos. 1925 m. Wróblewskis biblioteką perdavė valstybei, padovanojo Vilniui ir nurodė, kad ji negali būti išgabenta kitur, o naudojimasis ja – nemokamas. I-jo pasaulinio karo išvakarėse pradėti statyti bibliotekos rūmai (Wróblewskis skyrė 40 000 rublių pastatui), tačiau 1925 m. bibliotekai nupirkti ir pritaikyti grafo Tiškevičiaus rūmai Vilniuje, į kuriuos persikėlė 1930-1931 m. 1935 m. atidaryta viešoji skaitykla. Biblioteka rūpinosi 1936 m. įkurta Vrublevskių bibliotekos bičiulių draugija. Pagal 1937 m. patvirtintą statutą ji tapo regionine moksline biblioteka. Nuo 1932 m. gaudavo visų Vilniaus, Naugarduko, Balstogės ir Pagirio vaivadijose spausdintų leidinių privalomuosius egzempliorius. Nuo 1931 m. šalia veikė regioninis muziejus (daugiausia eksponatų susiję su Vilniaus ir jo krašto istorija, Wróblewskiu). 1937 m. biblioteka gavo Remerių šeimos paveikslų rinkinį.1940 m. biblioteka perduota iš Kauno atkeltam Lituanistikos institutui, nuo 1941 m. – Lietuvos mokslų akademijai ir sudarė jos centrinės bibliotekos pagrindą.

Šaltiniai
Knygotyra. Enciklopedinis žodynas.- Vilnius, 1997, p. 401-402.
Lietuvių enciklopedija.- Bostonas, 1966.- T.34, p. 553-554.
www.mab.lt