Alekna Antanas

A. Alekna

Alekna Antanas (1872-1930) – kunigas, istorikas, publicistas, vertėjas, visuomenės veikėjas.

Baigė Šiaulių gimnaziją, mokėsi Kauno kunigų seminarijoje ir Peterburgo dvasinėje akademijoje, nuo 1897 m. buvo įvairių parapijų vikaru. Žemaičių, vėliau Kauno metropolijos kapitulos kanauninkas. 1917-1922 m. Kauno kunigų seminarijos, 1922-1930 m. Lietuvos universiteto Teologijos-filosofijos fakulteto profesorius. Rašė įvairiuose periodiniuose leidiniuose. Pozityvizmo krypties istorikas. Svarbiausias veikalas – Žemaičių vyskupas M. Valančius (1923), kitos knygos – Trumpa Bažnyčios istorija (1906), Katalikų bažnyčia Lietuvoje (1926), Šv. Kazimieras (1927), Lietuvos Bažnyčios istorija (1928). Parašė Lietuvos istorijos vadovėlių mokykloms (1911, 1923, 1925).

Šaltiniai:
Lietuvių enciklopedija.-Bostonas, 1953.- T.1, p. 92-93.
Visuotinė lietuvių enciklopedija.- Vilnius, 2001.-T.1, p.303-304.