Gintila Jonas Krizostomas

J. K. Gintila

Gintila Jonas Krizostomas (1788-1857) – kunigas, Žemaičių vyskupijos administratorius, teologijos daktaras, bibliofilas.

Studijavo Kraslavos , Vilniaus kunigų seminarijose, Vilniaus universiteto Laisvųjų menų ir literatūros fakultete. 1822 m. paskirtas Žemaičių kapitulos kanauninku, 1828-1844 m. Žemaičių vyskupijos atstovas Dvasinėjė katalikų kolegijoje Sankt Peterburge ir nuolatinis jos narys, Maltos bažnyčios kapelionas. 1844-1850 m. Žemaičių vyskupijos vyskupas nominatas (popiežius nepatvirtino vyskupu).

Parašė lenkų-hebrajų ir hebrajų-žydų-lenkų žodynus, religinių kūrinėlių lenkų ir hebrajų kalbomis, kt. Dauguma raštų neišspausdinta.
Turėjo XIX a. Lietuvoje didžiausią asmeninę biblioteką (>30 000 t.) knygų ir rankraščių. Testamentu ją paliko Žemaičių seminarijos bibliotekai ir Varnių (vėliau Kauno) kapitulos bibliotekai, 6000 knygų paskyrė giminėms (šie jų neišsaugojo). Šiuo metu dauguma knygų ir rankraščių yra Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje.

Šaltiniai:
Knygotyra: enciklopedinis žodynas.- Vilnius, 1997, p. 115-116.
Lietuvių enciklopedija. – Bostonas, 1956. – T.7, p. 266.
Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2004. – T.6, p. 688-689.