Julian Biergiel

Birgiel1

Biergelis Julijonas (1819-1885) – evangelikų reformatų kunigas, bibliofilas. Mokėsi Slucko evangelikų reformatų gimnazijoje, nuo 1842 m. studijavo teologiją Karaliaučiuje, vėliau dėstė tikybą Slucko gimnazijoje. Kaupė spaudą ir rankraščius apie reformaciją LDK. Jo bibliotekoje buvo apie 1500 veikalų, kurių dalį po jo mirties įsigijo Vilniaus evangelikų reformatų sinodas, kitą dalį nupirko Z. Černeckis (Czerniecki) iš Lvovo.

Šaltiniai
Kisarauskas V. Lietuvos knygos ženklai, 1518-1918.- Vilnius, 1984, p.30.
Zarys historyczny Wileńskiego kośćioła ewangelicko-reformowanego i jego biblioteki. Opracował Wacław Girbert-Studnicki.- Wilno, 1932.