Uziembła Lucjan

Uziembla1

L. Uzembla (Uziębło, 1864-1942) – publicistas, kultūros veikėjas, bibliotekininkas, knygų ir grafikos rinkėjas, Senovės mėgėjų būrelio, Vilniaus meno ir mokslo muziejaus draugijos iniciatorius ir direktorius (1907-1915). Bendradarbiavo spausdinant Geografinį žodyną (Słownik geograficzny), spaudoje rašė apie Adomą Mickevičių, Syrokomlę, Vilniaus miesto paminklus, tyrinėjo Vilniaus kapines.Turėjo sukaupęs apie 5000 tomų biblioteką, joje buvo vertingų pergamentų, vilnianos piešinių, įvairių leidinių, litografijų, ekslibrisų, autografų rinkinių. Dalį jų Uzembla dovanojo Vilniaus universitetui ir Vilniaus mokslo bičiulių draugijai, dalį bibliotekos knygų ir rankraščių Uzemblos žmona 1949 m. perleido Lietuvos Mokslų Akademijos bibliotekai.

Šaltiniai
Kisarauskas V. Lietuvos knygos ženklai, 1518-1918.- Vilnius, 1984, p.133.
Lietuvių enciklopedija.- Bostonas, 1965.- T. 32, p.360.