Branevo kolegija

Branevo kolegija (1564-1773)
Branevas (lenk. Braniewo, vok. Braunsberg, liet. Prūsa) – miestas Varmijos Mozūrų vaivadijoje (šiaurės rytų Lenkija). Iki XX a.miestas buvo Rytų Prūsijoje.
1564 m.kardinolas Stanislovas Hozijus (Hosius, Hozjusz) į Lenkiją pakvietė jėzuitus, jie įsikūrė Braneve, buvusiame pranciškonų vienuolyne. 1565 m. atidarė gimnaziją (Collegium Hosianum), konviktą šlėktai, 1567 m. Dvasinę seminariją, 1569 m. noviciatą, 1578 m. Popiežiaus seminariją, 1582 m. bursą neturtingiems studentams. 1565 m. pranciškonų bibliotekos bazėje (į ją įėjo dalis Varmijos kanauninko Tomo Vernerio knygų rinkinio, 1498 m.) įsteigta jėzuitų biblioteka. XVI a. jai knygas dovanojo kard. S. Hozijus ir Fromborko kapitula. 1569-84 m. įsigyta knygų už 1000 markių sumą Karaliaučiuje ir Poznanėje.1580 m. įjungtas jėzuitų iš Gramunkeholmen (Švedija) knygų rinkinys. Pirmasis knygų katalogas sudarytas jau 1570 m. (pagal autorius ir temas), 1605 m. papildytas. 1626 m. švedų invazijos metu 1300 tomų biblioteka su katalogais išvežta į Upsalą. Iki šiol ten likę 430 inkunabulų, jėzuitų rankraščiai bei keletas knygų, anksčiau priklausiusių Mikalojui Kopernikui. Kartu buvo išvežtos Dvasinės ir Popiežiaus seminarijų knygos.
1637 m. atnaujinus kolegijos veiklą, biblioteka kuriama iš naujo. Knygas jai dovanojo kanauninkas Steisonas 1643 m., Danijos karaliaus gydytojas Janas de Petra Fontini, karaliaus teologas Jurgis Schönhoffas (Baltramiejaus Nigrinuso rinkinį), 1651 m. kapitulos klebonas Vaitiekus Rudnickis ir kiti, gauta keletas mažesnių knygų rinkinių.
XVIII a. biblioteka sutvarkyta iš naujo, įrišta apie 200 sunykusių knygų. Knygas bibliotekai teikė vietinė jėzuitų spaustuvė, kuri turėjo ir knygrišyklą. 6 deš. atnaujintos bibliotekos patalpos. Panaikinus jėzuitų ordiną, 1780 m. dalis bibliotekos išsklaidyta, didesnioji dalis 1811 m. perduota vietos gimnazijai. Rektoriaus Jano Drevso (Drews, 1694-97) iš Petro Rosenbüchlerio įsigyta spaustuvė veikė iki ordino panaikinimo.

Šaltiniai
Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, Krakow, 1996.S.63-66.
Lietuvių enciklopedija.- Bostonas, 1954.- T. 3, p. 292.
Visuotinė lietuvių enciklopedija, t.3, Vilnius, 2003, p. 427.