Ščiutino pijorų kolegijos biblioteka

Ščiutino (dab. Baltarusija) pijorų vienuolynas įkurtas Jurgio Hlebickio-Juozapavičiaus 1718 m. Čia buvo Lietuvos pijorų provinciolo rezidencija ir kunigų seminarija – filosofijos ir teologijos studijos. Kolegija atidaryta 1718 m., vėliau Edukacinė komisija ją pavertė 3 klasių mokykla, skirta lietuviams. 1782 m. joje mokėsi 119 mokinių. 1803 m. mokykla perorganizuota į apskrities 6 klasių mokyklą su gimnazijos teisėmis, nuo 1825 m. iki uždarymo 1832 m. veikė tik 4 klasės, buvo apie 100 mokinių. Ščiutino mokykloje mokėsi filomatas Anupras Petraškevičius, filosofas Kazimieras Narbutas, Lietuvos istorijos šaltinių leidėjas Motiejus Dogelis. Bibliotekoje pagal 1855 m. sudarytą inventorių būta 2774 tomai knygų.

Šaltiniai
Lietuvių enciklopedija.- Bostonas, 1965.- T. 22, p. 481.
Pacevičius A. Vienuolynų bibliotekos Lietuvoje 1795-1864 m. – Vilnius, 2005.- P.147.