Hryneveckis Karolis

Hryneveckis Karolis

Karolis Hryneveckis (Hryniewiecki Karol) (1841.XII.13 Pulšėje (Palenkės vaivadija) – 1929.IV.14 Lvove) -Vilniaus vyskupas ir politinis veikėjas, 1921 m. pasiuntinys į Vidurio Lietuvos Respublikos Seimą. 1869-77 m. buvo Dvasinės katalikų akademijos Sankt Peterburge profesoriumi, vėliau Mogiliavo dvasinės seminarijos rektoriumi. 1883 m. paskirtas Vilniaus vyskupu  (formaliai iki 1889 m.), bet jau nuo 1885 m. už pasipriešinimą rusifikacijai buvo ištremtas į Jaroslavlį prie Volgos. Atsisakęs vyskupo pareigų, paskirtas tituliniu Pergoso arkivyskupu (1891). Nuo 1894 m. rezidavo Lvove.

Knygos antspaudas sukurtas XIX a. II p. Apvalaus rėmelio viduje, karūnuotame skyde su vyskupo insignijomis, Hryneveckių herbas ir įrašas ratu: „CAROLUS HRYNIEWICKI EPISCOPUS VILNENSIS“.

Šaltiniai
Kisarauskas Vincas. Lietuvos knygos ženklai. 1518-1918.- Vilnius, 1984, p. 49-50.
Krzysztof Krasowski, Biskupi katoliccy II Rzeczypospolitej. Słownik biograficzny, Bene Nati, Poznań 1996 .
Piotr Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce w latach 1965-1999. Słownik biograficzny, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2000.
Visuotinė lietuvių enciklopedija.  T. VII.  –  Vilnius, 2005, p.671.