Geištoras Jokūbas Kazimieras

Jakub_Kaz_Geisztor_1

Jokūbas Kazimieras Geištoras (lenk. Gieysztor), 1827-1897, antikvaras, publicistas, memuaristas,  1863 m. sukilimo dalyvis. Mokėsi Vilniuje, Peterburgo universitete studijavo teisę. Nuo 1848 m. gyveno savo Ignacogrado dvare prie Kėdainių. 1861 m. įkūrė piliečių organizaciją, artimą baltųjų politinei grupuotei. Kauno klubo bibliotekai (bibliotece klubowej)  dovanojo dalį savo bibliotekos. Spėjama, ta proga buvo padarytas litografinis ekslibris. Aktyviai dalyvavo 1863 m. sukilime, buvo ištremtas į Sibirą. 1872 m. grįžo, gyveno Suvalkuose, Varšuvoje, kur 1882 m. įkūrė antikvariatą, pasinaudodamas savo Ignacograde sukaupta biblioteka (turėjo apie 5000 tomų) – prekiavo knygomis, graviūromis, žemėlapiais, rankraščiais bei ekslibriais. Išleido 16 antikvariato katalogų. 1900 m. likusią J. Geištoro bibliotekos dalį nupirko J. Švanskis.

Vertingi Jokūbo Geištoro 1857-1865 m. atsiminimai (Pamiętnik Jakobą Gieysztora z lat 1857-1865)  2 tomai, išleisti 1913 m.

Be ekslibrio turėjo kelis knygų antspaudus, padarytus iki 1892 m.

Šaltiniai
Kisarauskas Vincas. Lietuvos knygos ženklai. 1518-1918.- Vilnius, 1984, p. 45-46.
Polski Słownik Biograficzny, t.VII, Kraków, 1948-1958, s.459-460.
Visuotinė lietuvių enciklopedija.  T. VI.  –  Vilnius, 2004, p.491.