Kosakovskiai

Vaitkuskis Vaitkuskio biblioteka Kosakovskiai Vaitkuskio biblioteka2

Kosakovskiai, Kasakauskai (lenk. Korwin- Kossakowski), XVI-XX a. pr. Lietuvos bajorų giminė, kilę iš Mazovijos (pirmtakai Korvinai į čia atsikėlė apie XIII a. pr. iš Panonijos), daugiausia dvarų LDK įsigijo XVII a. vid. vedybomis, vėliau supirkinėjo kitų bajorų dvarus. Vaitkuškio dvarą prie Ukmergės su biblioteka 1760 m. iš Skorulskių nupirko Breslaujos vaivada Mykolas Kosakovskis. XX a. pr. Vaitkuškio biblioteka turėjo apie 12 000 tomų knygų ir rankraščių įvairiomis kalbomis. Per I-ąjį pasaulinį karą knygų rinkinys buvo apgrobstytas, 1922 m. pagal žemės reformą Vaitkuškio dvarą konfiskavus ir išdalijus naujakuriams, dvaro centrą suvalstybinus, dauguma knygų ir rankraščių pateko į Centralinį valstybės knygyną (dabar – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka), iš čia dalis rankraščių 1940 m. – į Mokslų akademijos biblioteką, dalis yra Vilniaus universiteto bibliotekos rankraštyne.

Šaltiniai
Kisarauskas Vincas. Lietuvos knygos ženklai, 1518-1918. -Vilnius, 1984, p. 59.
Visuotinė lietuvių enciklopedija.- Vilnius, 2006.- T.10, p. 637- 639.