Orzeszkowa Eliza

E.Ozeskova_1 E.Ozeskova_2

Elzė Paulauskaitė-Ožeškienė-Nagorskienė (lenk. Eliza Pawłowska Orzeszkowa Nahorska) 1841-1910,  lenkų rašytoja, novelistė, publicistė. Mokėsi namuose, prižiūrima guvernantės, 1852-57 m. lankė moterų katalikių parapinę mokyklą Varšuvoje. Aktyviai dalyvavo 1863 m. sukilime. Pirmoji jos novelė „Vaizdelis iš bado metų“ (Obrazek z lat głodowych) išėjo 1866 m. Nuo 1869 m. gyveno Gardine. 1878 m. Vilniuje, padedama V. K. Chelminskio, įsigijo S. Romanovskio ir G. Volko knygyną – leidyklą, pavadino ją „E. Orzeszkowa i S-ka“, kuri per trejus metus išleido 24 knygas. Knygyno apyvarta buvo nemaža, 1882 m. per. jame buvo 18 455 knygos, veikė skaitykla, tačiau caro valdininkai už  rašytojos visuomeninę veiklą 1882 m. knygyną uždarė, rašytoją trejiems metams atidavė Gardino policijos priežiūrai. Rašytojos kandidatūra du kartus  buvo pasiūlyta Nobelio literatūros premijai, deja, jų negavo.

E. Ožeškienė turėjo apie 4000 knygų biblioteką Gardine, dalis jos sudegė 1885 m., išlikusiąją Ožeškienė testamentu paskyrė Vilniaus mokslo bičiulių draugijai.

Žinomas knygos antspaudas – įrašas kursyvu „EL. Orzeszkowa“.

Šaltiniai
Kisarauskas Vincas. Lietuvos knygos ženklai. 1518-1918.- Vilnius, 1984, p. 78.
Elzė Ožeškienė – Wikipedija, laisvoji enciklopedija. [2013-02-20].
Visuotinė lietuvių enciklopedija, t.16.- Vilnius, 2010.-P.127.