Giedraitis Merkelis

Merkelis _Giedraitis_1

Merkelis Giedraitis (apie 1536-1609) – iš Giedraičių giminės  kilęs kunigaikštis,  Žemaičių vyskupas, kontrreformacijos veikėjas. Rūpinosi katalikybės stiprinimu, žmonių švietimu, lietuvių kalbos bažnyčiose vartojimu ir ją mokančių kunigų rengimu. Inicijavo pirmąjį lietuviškų knygų LDK pasirodymą, globojo  M. Strijkovskį, M. Daukšą, išleido pastarojo parengtas knygas lietuvių kalba ir pan.

Turėjo gausią biblioteką, kurią po mirties užrašė Kražių jėzuitų kolegijai. Panaikinus jėzuitų ordiną, kolegijos bibliotekos knygos buvo padalytos tarp Vilniaus akademijos bibliotekos ir Kražių apygardinės mokyklos (vėliau akademinė mokykla, gimnazija) – jai teko apie 100 knygų. 1844 m. Kražių gimnaziją iškėlus į Kauną ir pertvarkius į Kauno gubernijos gimnaziją, kartu buvo iškelta ir biblioteka. Dabar knygų iš M. Giedraičio kolekcijos yra Vilniaus universiteto, Nacionalinėje bibliotekose, galbūt ir kitose.

Žinomi du M. Giedraičio superekslibrisai. Knygose likę rankraštinių įrašų.

Šaltiniai
Kisarauskas Vincas. Lietuvos knygos ženklai. 1518-1918.- Vilnius, 1984, p. 47
Visuotinė lietuvių enciklopedija, t.VI.- Vilnius, 2010.-P.638-639; t.X.-V ilnius, 2006.- P.744.