Raseinių pijorų mokyklos biblioteka

Pijorų vienuolija įkurta 1617 m. Romoje.  Jos tikslas – krikščioniškas jaunimo auklėjimas mokyklose. Prie visų  jų vienuolynų veikė kolegijos, o rezidencijose – bent pradžios mokyklos. Jose buvo dėstomi gamtos mokslai, literatūra, kalbos, jos turėjo bibliotekas, laboratorijas, botanikos sodus  ir kt. Į Lietuvą pijorai atvyko iš Lenkijos, 1736 m. buvo įkurta Lietuvos provincija. Raseinių vienuolyno įkūrimo data tiksliai nežinoma. Spėjama, kad pijorai čia įsikūrė 1743 m., o mokyklą atidarė apie 1747-49 m. Pradžioje ji buvo 3 klasių, vėliau – 6. 1789 m. čia buvo 162 mokiniai. Nuo XIX a. pr. iki 1825 m. mokykla buvo 5 klasių, tuomet ją lankë 100-200 mokinių. 1832 m. caro valdžia mokyklą uždarė. Vienuolyno bibliotekoje tuo metu buvo 1713 tomų knygų.

Šaltiniai
Lietuvių enciklopedija.- Bostonas, 1960.- T. 22, p. 478-482.
Pacevičius A. Vienuolynų bibliotekos Lietuvoje 1795-1864 m. – Vilnius, 2005.- P.147.