Gardino basųjų karmelitų vienuolyno biblioteka

Karmelio kalno Švč. Mergelės Marijos brolių ordinas įkurtas 1150 m. Palestinoje, XIII a. persikėlė į Europą, centras Romoje, vadovauja generolas. Jie dirba daugelyje sielovados, mokslo, švietimo sričių. XV a. ordinas reformuotas, 1563 m. Ispanijoje įkurtas basųjų karmelitų ordinas (atšaka). Į Lietuvą basieji karmelitai atvyko iš Lenkijos XVII a. 1734 m. įkurta Šv. Kazimiero provincija, turėjusi 11 vienuolynų, tarp jų ir Gardine (dab. Baltarusija). 1842 m. Rusijos valdžia ordiną panaikino. 1844 m. (prieš uždarymą) Gardino vienuolyno bibliotekoje buvo 427 tomai knygų.

Šaltiniai
Pacevičius A. Vienuolynų bibliotekos Lietuvoje 1795-1864 m. – Vilnius, 2005.- P.151-152.
Visuotinė lietuvių enciklopedija, t.2, Vilnius, 2002, p. 692-693; t.9, Vilnius, 2006, p.456-457.