Rönne (Roenne) Antanas

Antanas_Rene_5 Antanas Rene1 Antanas Rene3

Rönne (Roenne) Antanas (1794 – 1877)

Renavo dvaro savininkas, 11 kartos Rönne giminės atstovas. Gimė 1794.11.12, mirė 1877.09.08 Renavo dvare.

Renavo dvaro biblioteka buvo sukaupta ir sutvarkyta Antano Rönne. Knygų tikriausiai jau turėjo ir jo tėvas Feliksas Rönne, turtingas ir išsilavinęs žmogus, masonų ložės „Uolusis lietuvis“ narys, gal net senelis. Knygos į biblioteką pateko laikotarpiu nuo XIX a. pr. iki jo mirties. Antanas Rönne domėjosi gamtos mokslais (pats studijavo Tartu ir Vilniaus universitetuose), todėl ir jo biblioteką galima būtų pavadinti gamtamoksline. XIX a. vid. biblioteką papildė Žemaičių vyskupo nominato Jono Krizostomo Gintilos (1789-1857) bibliotekos knygos (iki šiol rasta 105 pavadinimų knygų, jos sudaro bemaž pusę Renavo bibliotekos), kurios pakeitė bibliotekos profilį – atsirado teologinės literatūros. Dauguma knygų buvo įrištos, tik apie 1/10 neįrištų. Bibliotekos dydis nėra žinomas, leidiniai nebuvo sunumeruoti, katalogo nėra. Pavyko rasti 245 pavadinimų knygų. Bibliotekoje dominavo knygos prancūzų kalba (šios kalbos vyravimas XIX a. dvarų kultūroje labai ryškus), buvo leidinių vokiečių, lenkų, lotynų, anglų, italų kalbomis. Be gamtos mokslų tematikos ir teologinės literatūros bibliotekoje būta įvairių mokslo šakų žinynų, enciklopedijų, kelionių aprašymų, vadovėlių kalboms mokytis ir itin mažai grožinės literatūros.

Renavo bibliotekos knygos turi kelis Antano Rönne nuosavybės ženklus: lipdę – stačiakampio rėmelio viduje įrašą „A.B.RÖNNE“ (dailininkas nežinomas; jos buvo išspausdintos geltoname, žaliame, baltame, violetiniame ir oranžiniame popieriuje); lipdę – trys raidės „A.B.R.“; antspaudą – tamsiai ruda spalva išspausdintas trafaretu – po karūna trys raidės „ABR“ ir parašą.

Šaltiniai
Kisarauskas V. Lietuvos knygos ženklai, 1518-1918.- Vilnius, 1984, p.102.
LVIA F.669. Ap.16. B.41. L.104v.
Renavas / Žemaičių akademija ; [sudarytojai A. Butrimas, A. Miltenytė, P. Šverebas ; redakcinė kolegija: A. Butrimas … et al.]. – Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2001.
Valančiūtė Janina. Gargždų miesto ir parapijos istorija.- Vilnius, 1998.