Lermontovas Michailas

M_Lermontov_1 M_Lermontov_4 M_Lermontov_5 M_Lermontov_6 M_Lermontov_7 M_Lermontov_10

Lermontovas Michailas (1814-1841) – rusų „aukso amžiaus“ poetas, romantinės rusų literatūros atstovas, tapytojas.

Nacionalinėje bibliotekoje saugoma M. Lermontovui priklausiusi knyga – XVIII-XIX a. Europoje populiaraus rašytojo Salomono Gessnerio (1730-1788) poemos „Abelio mirtis“ vertimas į prancūzų kalbą – „Mort d’Abel, poëme de Gessner, traduit par Hubert“ (Paris, chez Defer de Maison-neuve, 1793, 161 p.). Tai patvirtina devynis kartus pakartotas savininko įrašas:  viršelyje – „Michel de Lermantoff“ ir monograma, sekančiame lape – „Михаил Лермантовъ“, tituliniame lape – monograma, „Лермантовъ“, „Lermantoff“ (du kartus) ir „Ml“, ir knygos pabaigoje – „De Lermantoff“.

Šie autografai panašūs į Lermontovo autografus jo vaikiškame vadovėlyje „Зрелище вселенныя“ (СПб., 1773) ir knygoje „Псалтырь“ (1824), saugomose Rusijos nacionalinėje  bibliotekoje Sankt Peterburge. Pagal rašyseną juos galima būtų priskirti XIX a. 3 dešimtmečiui.

Lermontovo knyga į biblioteką pateko po II-o pasaulinio karo. Joje taip pat randame ekslibrį “Ex Bibliotheca Jo. Gintyllo Nom. Eppi” ir du antspaudus tituliniame lape – „Bibliotheca Capituli Samogitiensis“ ir vėlesnį – „Capituli Basilicae Bibliotheca Metropolitanae Kaunensis“. Iš jų galime nustatyti, kad knyga į biblioteką pateko iš Kauno kapitulos bibliotekos, o ten – iš žinomo bibliofilo Jono Krizostomo Gintilos (1788-1857) kolekcijos. 1828-1844 m. Gintila gyveno Peterburge, kur ir pradėjo kaupti biblioteką. Knygas jis įsigydavo įvairiais būdais: važinėjo pirkti į Vokietiją, ieškojo per specialius agentus, kurių turėjo visur, o bankrutavus Peterburgo bukinistui ir bibliofilui Grefui, nupirko pusę jo bibliotekos.

1841 m. žuvus Lermontovui, jo senelė E. A. Arsenjeva išdalino poeto asmeninius daiktus. Gali būti, kad tuo metu Gintila galėjo įsigyti ir minėtą knygą, tačiau galėjo įsigyti ir vėliau.

Ši knyga minima K. Sendziko straipsnyje „Kun. J. Kr. Gintillos asmeninė biblioteka“, išspausdintame 1939 m. „Bibliografijos žiniose“ .

Parengta pagal N. L. Vladimirovos ( Н. Л. Владимирова) informaciją (Rusijos nacionalinė biblioteka, Sankt Peterburgas).

Šaltiniai:
Sendzikas K. Kun. J. Kr. Gintillos asmeninė biblioteka. — Bibliografijos žinios, Kaunas, 1939. Nr.4(70),p.123-125.
Михайлова А. Н. Детский учебник Лермонтова. – В кн.: Хочу все знать. Л., 1957, с.264-269.