Steponaitis Vytautas

Steponaitis Vytautas  (1893-1857) – karo istorikas, bibliografas.
Nuo 1914 m. studijavo Maskvos komercijos institute. 1916 m. mobilizuotas  į Rusijos kariuomenę, baigė Odesos karo mokyklą, 1918 m. grįžo į Lietuvą, 1919-40 m. kariuomenės karininkas. 1926 m. baigė Aukštuosius  karininkų kursus, 1927-31 m. Lietuvos universitete studijavo teisę ir ekonomiką. Bendradarbiavo Lietuvos ir JAV periodinėje spaudoje. 1921-40 m. redagavo periodinius leidinius „Mūsų žinynas“, „Karo archyvas“.  XXVII knygos mėgėjų draugijos steigėjas (1930 m. ) ir aktyvus narys. 1941-53 m. dirbo Centrinėje valstybinėje bibliotekoje, 1946-7 m. Knygų Rūmuose. Paskelbė istorinių tyrimų karine tematika, ekonomikos, statistikos klausimais, knygų ir periodikos sąrašų  ir bibliografinių rodyklių. Rinko knygas (surinko per 4000), smulkius leidinius, retesnius periodinius leidinius, rankraščius, ekslibrisus, Lietuvos popieriaus pavyzdžius. Jo surinkta kolekcija  (arti 20 000 vnt.) bei asmeninis archyvas saugomas Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje.

Šaltiniai
Knygotyra. Enciklopedinis žodynas.- Vilnius, 1997.- P.349.
Lietuvių enciklopedija.- Bostonas, 1963.- T. 28, p. 497-498.