Račkus Aleksandras

Račkus Aleksandras (1893-1965) – gydytojas, Lietuvos ir JAV lietuvių kultūros veikėjas, muziejininkas, numizmatas. 1905-07 m. mokėsi Kauno gimnazijoje, 1910 m. išvyko į JAV, kur mokėsi įvairiuose universitetuose ir įgijo medicinos ir chirurgijos daktaro laipsnį. Vertėsi gydytojo praktika Čikagoje, 1938-40 m. Kaune, nuo 1940 m. vėl JAV. Įvairiuose žurnaluose JAV ir Lietuvoje rašė medicinos klausimais, bendradarbiavo Lietuviškojoje enciklopedijoje. 1917 m. Čikagoje įsteigė Lietuvių numizmatikos ir istorijos muziejų, kur sukaupė daug lituanistinės medžiagos, ypač iš JAV lietuvių gyvenimo. 1935 m. Pasaulio lietuvių kongreso metu VDU rūmuose surengė parodą iš numizmatikos, geologijos, mineralogijos, zoologijos srities eksponatų, JAV lietuvių draugijų gyvenimo. Po parodos visus eksponatus (apie 81 000) įsigijo Švietimo ministerija, jie perduoti Vytauto Didžiojo kultūros muziejui, kitoms įstaigoms. 1940 m. grįžęs į JAV, vėl organizavo Lituanistikos muziejų. Priklausė įvairioms istorikų ir numizmatų draugijoms, spausdino straipsnius JAV ir Lietuvoje numizmatikos klausimais, apie lietuvių knygnešius, istorine tema. Šiuo metu asmeninis archyvas ir dalis eksponatų saugomi  Lietuvos nacionalinėje bibliotekoje.

Šaltiniai
Lietuvių enciklopedija.- Bostonas, 1961.- T. 24, p. 328-329.