Tiškevičius Antanas

Antanas Tiskevicius

Antanas Tiškevičius (Tyszkiewicz Antoni, 1866-1919/1920?) gyveno Vilniuje, rūmuose Stepono gatvėje. Čia jis kaupė ir savo biblioteką. Iš Gorskių (Górski) buvo nupirkęs Vilniaus universiteto profesoriaus Mykolo Polinskio-Pelkos biblioteką. Vėliau jos rankraščius dovanojo Čartoriskių bibliotekai Krokuvoje, dalį knygų – įvairiems asmenims, o sau pasiliko keletą tūkstančių tomų retų veikalų lenkų kalba. Be to, turėjo Liudviko Skumino Tiškevičiaus Horodno dvaro (Lydos apskr.) archyvą. Turėjo savo ekslibrisą, kurio autorius – dailininkas V. Leščinskis. Ekslibrisas buvo trijų dydžių, atspaustas žalsvame, pilkame ir gelsvame popieriuje.

Šaltiniai
Kisarauskas V. Lietuvos knygos ženklai, 1518-1918.- Vilnius, 1984, p.127.