Vilniaus (Antakalnio) buvęs Trinitorių vienuolynas ir Viešpaties Jėzaus bažnyčia

Trinapolio_trinitoriai_1 Trinapolio_trinitoriai_2

Vienuolių trinitorių ir LDK etmono bei Vilniaus vaivados Kazimiero Jono Sapiegos (1637-1720) iniciatyva Viešpaties Jėzaus bažnyčia ir vienuolynas 1694-1717 m. pastatyti Sapiegų rezidencijos teritorijoje Vilniuje. Barokinę bažnyčią suprojektavo ir papuošė italų skulptorius ir architektas Pjetras Pertis (1648-1714). Bažnyčioje buvo stebuklinga Jėzaus Nazariečio statula, 1700 m. atvežta iš Romos, sukurta pagal Madride saugotą stebuklingą Ecce Homo skulptūrą, bei trys vertingi Pranciškaus Smuglevičiaus paveikslai.

1864 m. bažnyčia paversta Šv. Mykolo Arkangelo cerkve, vienuolynas panaikintas. 1918 m. bažnyčia grąžinta tikintiesiems, vienuolynas atiduotas universiteto klinikoms. Nuo 1993 m. vienuolyno ansamblyje veikė dvasinė seminarija, dabar čia įsikūrusi Šv. Jono kongregacija.
XVIII a. vienuolyne veikė ordino kolegija – joje buvo dėstoma prigimtinė teisė, etika, moraliniai mokslai, aritmetika, lotynų, vėliau ir rusų kalbos. Yra išlikę joje dėsčiusių trinitorių filosofijos paskaitų rankraščių. Nuo 1726 m. prie vienuolyno veikė parapinė mokykla – 1804/5 m. mokykla turėjo 14, 1828 m. – 21 mokinį, minima muzikos mokykla, turėjusi 6 mokinius.

Trinitorių vienuolynas turėjo nemažą biblioteką: 1820 m. – 1729 tomus, 1830 m. – apie 2500 tomų, 1848 m.- 4446 knygas – manoma, į biblioteką buvo pervežtos kitų 1832 m. uždarytų šios vienuolijos vienuolynų bibliotekų knygos. Panaikinus vienuolyną, knygos buvo perduotos Vilniaus viešajai bibliotekai.

Biblioteka turėjo kelis XVIII a. sukurtus ekslibrius – stačiakampio ornamentuoto rėmelio viduje įrašas „EX BIBLIOTHECA/Collegii Antecollensis/ ad Vilnam/PP. Ordinis Excalceat:SSSmae TRINITATIS/ de Redem: Captivorum./Lit: Num:“; kitas – stačiakampio rėmelio viduje įrašas „Collegii Antecollensis/ Ord: SS. Trinitatis“. Be to, biblioteka naudojo ne tik savus, bet ir kitų panašių bibliotekų ekslibrius: užbraukus vietovės pavadinimą, buvo įrašomas kitas. Tokie ekslibriai žinomi tik Antakalnio trinitorių bibliotekoje – spėtina, tai galėjo būti jau minėtų uždarytų vienuolynų bibliotekų knygos.

Literatūra:
Kisarauskas Vincas. Lietuvos knygos ženklai. 1518-1918.- Vilnius, 1984, p. 138.
Kurczewski Jan. Biskupstwo Wileńskie : od jego założenia aż do dni obecnych, zawierające dzieje i prace biskupów i duchoweństwa Djecezji Wileńskiej, oraz wykaz kościołów, klasztorów, szkół i zakładów dobroczynnych i społecznych … – Wilno, 1912. S. 172, 286, 323.
Lietuvių enciklopedija, t.31. – Bostonas, 1964. – P.485-486.
Pacevičius A. Vienuolynų bibliotekos Lietuvoje 1795-1864 metais : dingęs knygos pasaulis.- Vilnius, 2005.- p.152.
http://vienuolynai.mch.mii.lt/V8-46/Vilntrinitoriu.htm [2013-03-12]