Vilniaus Švč. Trejybės (Trinapolio) bažnyčios ir vienuolyno biblioteka

Trinapolio_trinitoriai_1 Trinapolio_trinitoriai_2
Trinitoriai į Vilnių atvyko XVII a. pab., apsistojo kaime prie miesto, kuris gavo jų pavadinimą – Trinapolis. 1703 m. Vilniaus vyskupas Konstantinas Kazimieras Bžostovskis fundavo bažnyčią ir vienuolyną. 1722 m. pastatyti mūriniai pastatai, 1750-60 m. perstatyti rokoko stiliumi. 1832 m. bažnyčia ir vienuolynas uždaryti, 1849 m. bažnyčia paversta cerkve, vienuolyne įkurta stačiatikių bažnyčios hierarchų vasaros rezidencija. 1917 m. grąžinta katalikams, buvo Vilniaus vyskupų žinioje. Čia buvo įkurta vaikų prieglauda, mokykla, vienuolyne – vyskupų vasaros rezidencija. 1927 m. Trinapolyje atidarytas 1913 m. įkurtos Švč. Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos vienuolynas. 1948-1997 m. bažnyčia neveikė, vienuolyno patalpose buvo įkurta ligoninė, turizmo bazė. Dabar bažnyčia konsekruota, o vienuolyno patalpose įsikūrė Kristaus Karaliaus kongregacijos seserų noviciatas, atidaryti seserų prižiūrimi rekolekcijų namai.

Vienuolyno biblioteka buvo nedidelė, turėjo apie 900 knygų. 1832 m. panaikinus vienuolyną, biblioteka buvo išvežta – greičiausiai, į Vilniaus Antakalnio trinitorių vienuolyną. Knygų yra išlikę Vilniaus universiteto, Nacionalinėje bibliotekose.

XVIII a. buvo sukurtas bibliotekos ekslibris, žinomi keli jo variantai, XVIII-XIX a. – antspaudas, knygose yra likę rankraštinių įrašų.

Literatūra:
Kisarauskas Vincas. Lietuvos knygos ženklai. 1518-1918.- Vilnius, 1984, p. 153-154.
Lietuvių enciklopedija, t.31. – Bostonas, 1964. – P.482.
Pacevičius A. Vienuolynų bibliotekos Lietuvoje 1795-1864 metais : dingęs knygos pasaulis.- Vilnius, 2005.- p.152.
Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčia – Wikipedija, laisvoji enciklopedija. [2013-02-20].