Vilniaus dominikonų vienuolyno biblioteka

Dominikonai_1 Dominikonai_2 Dominikonai_3

Lietuvoje dominikonai pradėjo kurtis Mindaugo laikais. LDK daugiausia jų vienuolynų  atsirado XVII a., 1647 m. įkurta Lietuvos Šv. Angelų sargų provincija su centru prie Šv. Dvasios bažnyčios Vilniuje. Manoma, pirmoji bažnyčia (Vilniaus Dominikonų bažnyčia) pastatyta apie 1323 m. Lietuvos didysis  kunigaikštis Aleksandras 1501 m. pastatė mūrinę bažnyčią ir atidavė šalia įsikūrusiam dominikonų vienuolynui. XVII-XVIII a. bažnyčia ir vienuolynas ne kartą degė.

Jau 1507 m. dominikonai atidarė savo mokyklą (partikuliarą), čia buvo įkurtas naujokynas (noviciatas). Šv. Dvasios vienuolyne veikė Filosofijos-teologijos institutas (studium generale) (dominikonai studijavo dogmatinę ir moralinę teologiją, bažnyčios istoriją, kanonų teisę, Šv. Raštą, fiziologiją, filosofiją, literatūrą, matematiką, kalbas ir t.t.) , biblioteka, vaistinė. Po Vilniaus akademijos, dominikonų biblioteka savo laiku buvo turtingiausia mieste – jau XVII a. turėjo virš 6000 tomų knygų, 1842 m. – apie 5300 knygų, jų tarpe inkunabulų. 1844 m.  Rusijos valdžiai uždarius dominikonų vienuolynus, knygos buvo perkeltos į Vilniaus viešąją ir dvasinės seminarijos bibliotekas.

Žinomi XVIII a. pab.- XIX a.pr.  ekslibriso keli variantai, knygos įrašai.

Šaltiniai
Kisarauskas Vincas. Lietuvos knygos ženklai. 1518-1918.- Vilnius, 1984, p. 140-141.
Petkus Viktoras. Dominikonai Lietuvos kultūroje / Viktoras Petkus. – Vilnius : UAB „Petro ofsetas“, 2004.- P.81-109.
Radziszewski, Franciszek. Wiadomość historyczno-statystyczna o znakomitszych bibliotekach i archiwach publicznych i prywatnych, tak niegdyś byłych jako i obecnie istniejących w krajach dawną Polskę składających, a mianowicie: w Królestwie Polskiem, Galicyi, W. Ks. Poznańskiem i Zachodnich guberniach Państwa Rossyjskiego.   – Kraków, 1875.- S.112.
Visuotinė lietuvių enciklopedija.  T. V.  –  Vilnius, 2004, p.70-71.