Vilniaus meno ir mokslo muziejaus draugijos biblioteka


Vilniaus meno ir mokslo muziejaus draugija (T-wo Muzeum Nauki i Sztuki w Wilnie) įkurta 1906 m. Draugiją įregistravus, jos vicepirmininku buvo išrinktas Antanas Tiškevičius. Jis muziejui padovanojo dalį savo rinkinių. Draugijos biblioteka buvo nedidelė. 1914 m., kai buvo perduota Vilniaus mokslo bičiulių draugijos bibliotekai, ji turėjo kiek daugiau nei 650 knygų (XV-XVIII a. leidiniai). Bene tuomet ir buvo pagamintas ekslibrisas, kuriame atsispindi Vilniaus miesto architektūra (Vilniaus universiteto fragmentas, šv. Onos ir Bernardinų bažnyčių siluetai). Ekslibrisas buvo atspaustas dviejų dydžių kelių rūšių popieriuje.

Šaltiniai
Kisarauskas V. Lietuvos knygos ženklai, 1518-1918.- Vilnius, 1984, p.146-147.