Vilniaus mokslo bičiulių draugijos biblioteka

Vilniaus mokslo bičiulių draugija (Towarzystwo przyjaciół nauk w Wilnie) veikė 1907-1941 m.  Jos bibliotekos pagrindą sudarė Vilniuje nuo 1899 m. veikusio slapto Senovės mėgėjų būrelio 242 tomai. Biblioteka įkurta 1907 m. Ji pasipildydavo iš gausių įvairių asmenų dovanų. 1914 m. prie šios bibliotekos buvo prijungtas užsidariusios Vilniaus meno ir mokslo muziejaus draugijos knygų rinkinys. Draugijos biblioteka turėjo vertingą vilnianos rinkinį, senų retų leidinių. Palaipsniui biblioteka išaugo iki beveik 80 000 tomų (1939 m.). Draugija turėjo keletą savo bibliotekos ekslibrisų, atspaustų įvairių spalvų popieriuje. 1950 m. biblioteka perduota Lietuvos  Mokslų Akademijos bibliotekai, pavieniai leidiniai pateko į Nacionalinę biblioteką.

Šaltiniai
Kisarauskas V. Lietuvos knygos ženklai, 1518-1918.- Vilnius, 1984, p.148-149.
www.mab.lt