Weysenhoff Juozapas

Jozef_Weyssenhoff_1 Jozef_Weyssenhoff_2

Weysenhoff Juozapas (Józef Weyssenhoff, 1860 m. Palenkėje – 1932 m. Varšuvoje) –  rašytojas, poetas, literatūros kritikas, leidėjas. Vaikystę praleido Vilniuje ir Žemaitijoje, baigė Varšuvos gimnaziją, 1879-1884 m. studijavo teisę Dorpato universitete. Vėliau ūkininkavo paveldėtame Samoklenskų (Samoklęski) dvare Liublino vaivadijoje. Nuo 1891 m. gyveno Varšuvoje, nuo 1896 m. leido ir redagavo leidinį „Varšuvos biblioteka” (Biblioteka Warszawska). Keliavo po Europą, 1907-10 m. gyveno Šteglice prie Berlyno, I-ojo pasaulio karo metu – Rusijoje, nuo 1918 m. – Varšuvoje, Bydgošče.

Rašytojas buvo tautinių, demokratinių pažiūrų. Kūryboje dažniausiai atsispindėjo senosios aristokratijos gyvenimas, medžioklės scenos, parašė politinių apysakų, buvo nukreiptų prieš  revoliucinį judėjimą, kt. Taip pat rašė eiles, apsakymas, atsiminimus, vertė Henriko Heinės kūrybą.
Apie turėtą biblioteką žinių nerasta.

Šaltiniai
Lietuvių enciklopedija. T.34.-Bostonas, 1966. – P.598-599.
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Weyssenhoff_(pisarz) žiūrėta 2014-02-26
http://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Weyssenhoff žiūrėta 2014-02-26