Weyssenhoff

A_Weyssenhoff_2 C_Weyssenhoff1 W_Weyssenhoff

Weyssenhoff (Weyss, Weyssenhoff) – sena „Gulbės” herbo riterių baronų giminė, XVII a. apsigyvenusi Livonijoje ir sulenkėjusi. Žymesni keli šios giminės atstovai:

Henrikas Vaisenhofas (Henryk Bonawentura Kazimierz Weyssenhoff,(1859 m. prie Kauno –1922 m. Varšuvoje)- lenkų dailininkas. Šeima už dalyvavimą 1863 m. sukilime buvo ištremta į Sibirą. Ten Henrikas gavo pirmąsias ištremto dailininko Liucijono Kraševskio (rašytojo Juozapo brolio) tapybos pamokas, vėliau mokėsi Imperatoriškojoje dailės akademijoje Peterburge, Miunchene, Paryžiuje. Nuo 1904 m. gyveno tėvų dvarelyje prie Minsko. I-ojo pasaulinio karo metu persikėlė į Varšuvą, ten mirė 1922 m.

Tapė lyriškus realistinius peizažus, animalistines kompozicijas. Užsiėmė grafika ir skulptūra. Sukūrė iliustracijų ciklą giminaičio Juozapo Vaisenhofo kūriniams: eilėraščių rikiniui „Erotika” (Erotyka, 1911), romanui „Sabalas ir panelė” (Soból i panna, 1913).
Vaisenhofo paveikslus gerai vertino kritikai ir žiūrovai, jie buvo apdovanoti  parodose (sidabro medaliu Paryžiuje 1900 m.). Buvo Varšuvos dailininkų grupės „Pro Arte” narys.

Juozapas Vaizenhofas (1760-1798) – paskutinio ATR karaliaus Stanislovo Augusto Poniatovskio šambelionas, publicistas, teisininkas, 4-rių metų seimo narys nuo Livonijos 1788 m., LDK kariuomenės kapitonas, masonas. Gynė Gegužės 3-ios konstituciją. 1791-92 m. redagavo „Gazeta Narodowa i Obca”. Po 1792 m. karo su Rusija emigravo į Saksoniją, dalyvavo Kosciuškos sukilime.

Jonas Vaisenhofas (1774-1848) – divizijos generolas, 1792 m. karo su Rusija, Kosciuškos sukilimo, Napoleono karų, 1830-31 m. sukilimo dalyvis.

Jonas Vaisenhofas (1889-1972) – fizikas, Vilniaus ir Jogailos universitetų profesorius, Lenkijos MA narys.

Teresa Vaizenhof (1930-1984) – lenkų rašytoja, knygų apie katalikų bažnyčios veikėjus autorė, ekonomistė, taip pat rašė biografines knygas. Ji generolo Jono proanūkė, dailininko Henriko anūkė, rašytojo Juozapo Vaisenhofų dukterėčia. II-ojo pasaulinio karo metu gyveno Varšuvoje, dalyvavo sukilime 1944 m.

Šaltiniai
Lietuvių enciklopedija. T.34.-Bostonas, 1966. – P.598-599.
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Weyssenhoff_(pisarz) žiūrėta 2014-02-26
http://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Weyssenhoff žiūrėta 2014-02-26