Anuškinas Aleksandras

  

Anuškinas Aleksandras (1903-1978) – žurnalistas, knygotyrininkas, bibliofilas.

Gimė 1903 m. Čerencove, Leningrado srityje, mirė 1978 m. Jaltoje. 1930 m. baigęs Maskvos žurnalistikos institutą, dirbo žurnalistu Lietuvoje, Kazachstane, Kazanėje, Kryme; 1946-1953 m. buvo laikraščio „Sovetskaja Litva“ redaktoriumi. 1962 m. parašė knygą rusų kalba „Šlovingajame Vilniaus mieste: apybraižos iš knygų spausdinimo istorijos“. 1970 m. išėjo kita jo knyga – „Knygų spausdinimo pradžia Lietuvoje“. 1972 m. – knyga „Senųjų spaudinių paslaptys: ieškojimai, atradimai, mįslės, o 1979 m. – „Pasakojimai apie senąsias knygas: ieškojimai, atradimai, mįslės. Visose knygose daug dėmesio skirta Lietuvos ir Vilniaus spaudai.

Nacionalinėje bibliotekoje saugomos knygos iš A. Anuškino bibliotekos, pažymėtos ekslibriais ir lipdėmis.

Šaltiniai
Knygotyra : enciklopedinis žodynas. – Vilnius, 1997. – P. 22.
Tarybų Lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 1985. – T. 1, p. 83.
Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1976. – T. 1, p. 272.