Bläsing David (1660-1719)

Vienas žymiausių XVII a. Karaliaučiaus bibliofilų. Mokslus pradėjo Karaliaučiuje, magistro laipsnį gavo Lipske. Grįžęs iš Saksonijos, gavo leidimą dėstyti Albertinoje matematiką ir filosofiją. Domėjosi taip pat astronomija. Turėjo gausią biblioteką, rinko tam tikrų mokslo sričių- pirmiausia matematikos ir astronomijos- knygas. Be to, turėjo teologijos, filosofijos, istorijos leidinių. Pirko einamąją literatūrinę produkciją. Nemažą jo rinkinio dalį sudaro į vieną knygą įrištos Karaliaučiaus universitete gintos disertacijos, disputai ir kitokie universiteto raštai. D. Bläsingas turėjo ir senesnių, aukcionuose pirktų kitų žinomų Karaliaučiaus bibliofilų – Andreas Hedio, Conradus Melius, Johann C. Ising ir kt.- leidinių. Neturėdamas giminių, Bläsingas knygų rinkinį, kurį sudarė virš 3000 tomų, testamentu paliko tuo metu labai negausiai Karaliaučiaus universiteto bibliotekai. Be knygų, bibliotekai paliko vertingų matematinių prietaisų rinkinį ir gausius numizmatikos eksponatus.

Žinomi du D. Bläsingo ekslibrisai, atlikti vario raižinio technika, jie labai panašūs. Tačiau vartotas dažniausiai tik pirmasis, kitas variantas labai retas.

Šiuo metu nemažai buvusios D. Bläsingo bibliotekos knygų saugoma Torunės universiteto bibliotekoje Lenkijoje, jų yra ir Lietuvos bibliotekose.

Šaltiniai
Steponaitienė Jolita. “Knygos turi savo likimus”: Karaliaučiaus institucijų knygos ženklai Lietuvos nacionalinėje bibliotekoje saugomose knygose// Bibliografija 2005-2006. Mokslo darbai.- Vilnius, 2007.- P.154-166.
Tondel Janusz. Książka w dawnym Królewcu Pruskim.-Toruń, 2001.- P.168, 286-287.