Bžostovskis Konstantinas Kazimieras

Brzostowskis

K. K. Bžostovskis (Brzostowski, 1644-1722) – vyskupas, visuomenės ir politinis veikėjas. Studijavo Vilniaus kunigų seminarijoje ir Romoje, nuo 1669 m. Vilniaus kapitulos narys, 1671 m. LDK sekretorius, nuo 1687 m. Vilniaus vyskupas. Palaikė unitus, rūpinosi vienuolijomis – Vilniuje įkurdino trinitorius, pijorus, rėmė rokitus. Pastatydino Verkių rūmus.

Turėjo didelę biblioteką, daugiausia teologinio turinio leidinių, kurią pradėjo kaupti dar jaunystėje, greičiausiai Vilniuje. Daugelį knygų, ypač to laikotarpio prancūzų, įsigijo kelionių į Romą (1665-69 m.) ir Paryžių metu. Testamentu 1722 m. biblioteką padalijo Vilniaus kapitulai (XVIII a. pab. ši dalis atiteko Vilniaus vyskupijos katalikų kunigų seminarijai) ir Vilniaus akademijos bibliotekai.

K. Bžostovskis turėjo savo ekslibrį (autorius nežinomas). Knygose likę donacinių įrašų.

Šaltiniai
K. Piwarski, Konstanty Kazimierz Brzostowski [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. III, 1937, s. 50-52.
Kisarauskas Vincas. Lietuvos knygos ženklai. 1518-1918.- Vilnius, 1984, p. 35.
Słownik pracowników książki polskiej… Warszawa , 1972. – s.96.
Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. III. – Vilnius, 2003, p.540-541.