Chreptavičius Adomas

Adam_Chreptowicz

Adomas Chreptavičius (Chreptowicz) 1768-1844 , Joachimo Liutauro sūnus, mokęsis Vilniaus akademijoje, 1794 m. T. Kosciuškos sukilimo dalyvis, Vilniaus apskrities mokyklų vizitatorius, 1818 m. Vilniaus universiteto profesūros pastangomis įkurtos Vilniaus knygų leidėjų (tipografų) draugijos vicepirmininkas, Vilniaus labdarybės draugijos pirmininkas (1834 m.), žymus mokslo ir kultūros rėmėjas bei mecenatas.

Iš tėvo paveldėtą Ščiorsų dvarą (Naugarduko vaivadija, dab. Baltarusija) su didele ir vertinga biblioteka (10 000 tomų knygų), rankraščių ir žemėlapių kolekcija bei archyvu pats dar praturtino 5000 tomų (XIX a. pab.). Po Adomo mirties 15 000 tomų biblioteka atiteko jo broliui Irenijui (1775-1850), nuo 1893 m. Mykolui ir Konstantinui Chreptavičiams Butenevams (dukters Marijos sūnums). Pastarasis 1910 m. šios bibliotekos 4500 tomų knygų ir apie 12 000 rankraščių paliko depozito teisėmis Kijevo universiteto bibliotekai, kol bus atidarytas Vilniaus universitetas. 3 deš. dalį likusio rinkinio Chreptavičiai  perdavė Stepono Batoro universitetui Vilniuje.

Žinomas XVIII a. pab .- XIX a. pr. antspaudas be rėmelio, su įrašu „Ex. Bibl./Adami. Com./Chreptowicz“.

Šaltiniai
Feigelmanas  Nojus. Lietuvos inkunabulai : [katalogas]. – Vilnius, 1975.-L.433-434.
Kisarauskas Vincas. Lietuvos knygos ženklai. 1518-1918.- Vilnius, 1984, p. 38.
Szczorsy – – Wikipedija, wolna encyklopedia. [2013-02-20].
Хрепто́вич Иоа́хим. – Wikipedija, laisvoji enciklopedija. [2013-02-20].