Gotthold Friedrich August biblioteka

Gottholdo biblioteka

Gotthold Friedrich August (1778-1858) – vokiečių pedagogas, muzikos teoretikas, asmeninės bibliotekos savininkas, kurią po jo mirties perėmė Karaliaučiaus universitetas.

Lankė gimnaziją Berlyne, nuo 1798 m. studijavo Halės universitete klasikinę filologiją pas Fridrichą Augustą Volfą (Wolf), 1801 m. išklausė Fridricho Gedike pedagoginį seminarą. 1806 m. dirbo Kiustrine, nuo 1810 m. Frydricho kolegijos Karaliaučiuje direktorius (iki 1851 m.), kurioje įgyvendino Humboldtų švietimo reformą. Publikavo straipsnius iš pedagogikos srities.

Pasireiškė kaip muzikos teoretikas. Rašė straipsnius, aptariančius liaudies dainas, instrumentus, bažnytines giesmes. Parašė pirmąjį specialų straipsnį apie lietuvių liaudies melodijų išraiškos priemones Űber die Kanklys und die Volksmelodien der Lithauer, 1847 m., išspausdintą Karaliaučiaus leidinyje “Neue Preussische Provinzial-Blätter”. [Apie kankles ir lietuvių liaudies melodijas]. Vienas svarbiausių tyrimo objektų buvo Mažosios Lietuvos muzikinis folkloras: jo straipsnis “Bandymas apie muzikos imitaciją, kanoną ir fugą” (“Versuch über die musikalische Nachahmung, den Kanon und die Fuge”) padėjo daugeliui suprasti senąją bažnytinę muziką, jos kūrimo dėsnius.

F. A. Gottholdo biblioteką sudarė 55 000 tomų. Po mirties (1858 m.) biblioteka (grožinė, filosofijos, geografijos, pedagogikos ir muzikos literatūra) atiteko Karaliaučiaus karališkajai ir universiteto bibliotekai. Be to, bibliotekai paliko kapitalą, kuris kasmet duodavo 120 talerių procentų (po pinigų reformos tai sudarė 348 markes). XIX a. biblioteka išspausdino kelias specialios literatūros rodykles – jų tarpe muzikos literatūros iš F. Gottholdo palikimo sąrašą.

Šaltiniai:
Kaunas Domas. Mažosios Lietuvos bibliotekos. – Vilnius, 1987, p. 72-74.
Mažosios Lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 2000. – T.1, p. 513.
Muzikos enciklopedija.- Vilnius, 2000. T.1.
http://de.wikisource.org/wiki/ADB:Gotthold,_Friedrich_August