Gorskis Konstantinas

K. Gorskis (Gorski Konstanty, 1823-1864) – zoologijos profesorius. Gimė Salantuose, turtingoje bajorų šeimoje. Mokėsi Mintaujoje, gamtos mokslus studijavo Peterburgo (1843-1845) ir Tartu (1845-1848) universitetuose. Žinias gilino Vokietijoje, Belgijoje, Olandijoje, Prancūzijoje. Zoologiją ir lyginamąją anatomiją dėstė Varšuvos medicinos-chirurgijos akademijoje (nuo 1862 m. – Varšuvos universitete). Salantų dvare (Telšių apskr.) turėjo archyvą ir biblioteką. Joje buvo 750 tomų knygų prancūzų, vokiečių, lenkų kalbomis, kurių dalis vėliau atsidūrė Oginskių bibliotekoje Plungėje, iš čia pateko į VDU ir Centralinį valstybės knygyną Kaune- dabar Lietuvos nacionalinė biblioteka.

Šaltiniai
Kisarauskas Vincas. Lietuvos knygos ženklai. 1518-1918.- Vilnius, 1984, p. 48-49.
Lietuvių enciklopedija.- Bostonas, 1956.- T.7, p. 378.
Polski słownik biograficzny.- Wrocław etc., 1959.- T.VIII/2, z.37.- S.317-318.