Konča (Končia) Povilas

Končių (Koncza) giminė Šešuolėliuose (Vilniaus apskr.) žinoma XIX -XX a. Žinoma, kad Medardas Končia (1808-1899) aktyviai dalyvavo 1831 m. sukilime, bet bausmės išvengė. 1838 m. buvo ištremtas už dalyvavimą slaptose organizacijose, grįžęs mirė savo dvare Lokinėje. Medardas Končia turėjo tris sūnus – Medardą, 1863 m. sukilimo dalyvį, Povilą ir Pranciškų.

Kažkada Šešuolėlių dvaro žemės priklausė Radviloms, XIX a. dvarininkams Jasinskiams, o šie XIX a. pab. dalį valdos pardavė Končiams. XIX a. pab. – XX a. pr. raudonų plytų moderno formų rūmus pasistatė Petras Povilas Končius. 1938-1944 m. čia gyveno Lietuvos kariuomenės pulkininkas Jonas Variakojis. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, dvaras buvo grąžintas Končių ir Variakojų paveldėtojams, gyvenantiems JAV. Dabar dvaras priklauso Petrauskų šeimai.

Apie dvare buvusią biblioteką žinių nerasta.

Šaltiniai
Kisarauskas Vincas.Lietuvos knygos ženklai. 1518-1918.- Vilnius, 1984, p. 56.
Lietuvių enciklopedija.- Bostonas, 1958.- T.16, p. 434.
Polski słownik biograficzny.- Wrocław etc., 1973.- T.XVIII/3, z.78.- S.397-398.
http://www.sesuoleliudvaras.lt/