Kirlys Jonas

Kirlys Jonas (1891-1985) – pedagogas, spaudos kolekcininkas. Mokėsi Panevėžio mokytojų seminarijoje, Petrogrado mokytojų institute. 1911-19 m. dirbo Lietuvos žinių, Lietuvos ūkininko ir kitų periodinių leidinių redakcijose. 1919-57 m. mokytojavo. Nuo 1909 m. rinko, tyrė, platino lietuvių periodinę spaudą. 1932 m. Kaune surengė spaudinių parodą, joje demonstravo 1500 spaudinių ir 250 ranka rašytų laikraščių. 1935-40 m. Žagarėje veikė jo lėšomis įrengtas spaudos muziejus, kurio medžiagą (10 000 vnt.) 1941m. perdavė LTSR centrinei valstybinei bibliotekai (dabar – Nacionalinė biblioteka), 1949 m. Partijos istorijos (dabar – Lietuvos istorijos) institutui, 1956 m. – Respublikiniam pedagogikos muziejui. Parengė veikalą Lietuvos periodinė spauda, jos vystymasis (rankraštis), parašė apybraižą apie Marijampolės J. Jablonskio vidurinę mokyklą (Šimtametė mokykla, 1967), paskelbė straipsnių spaudos ir mokyklų istorijos klausimais.

Šaltiniai
Knygotyra: enciklopedinis žodynas.- Vilnius, 1997, p. 169.
Visuotinė lietuvių enciklopedija, t.10, Vilnius, 2006, p. 164.