Oginskių biblioteka Plungėje

antspaudas antspaudas antspaudas rankraštiniai įrašai

Plungės bibliotekos pagrindą galėjo sudaryti kompozitoriaus ir politinio veikėjo Mykolo Kleopo Oginskio (1765-1833) knygų rinkinys, jo sukauptas Zalesės dvare (Ašmenos pav.); jame daugiausia buvo knygų prancūzų kalba. Vėliau šis rinkinys buvo perkeltas į Rietavą ir Plungę. Per Pirmąjį pasaulinį karą Plungės biblioteka ir archyvas buvo apiplėšti, vėliau dalis bibliotekos pateko į Centralinį valstybės knygyną (dabar – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka).

Plungės rūmuose Oginskiai turėjo savotišką giminės šlovę menančių paminklų muziejų – jie rinko visokius daiktus, susijusius su Oginskių vardu. Taip pat ten buvo saugomas giminės archyvas, sutvarkytas dr. J. Paškovskio (Paszkowski) bei didelė biblioteka, turėjusi ne vieną elzevyrą ar kitokią retenybę.

Plungės bibliotekos knygos pažymėtos XIX a. II p.-XX a.pr. antspaudu – apvalaus rėmelio viduje – karūnuota mantija, joje – du suglausti karūnuoti skydai su Oginskių (Oginiec) ir Skuževskių (Drogosław) herbais. Tai rodytų, kad knygos antspaudas priklausė Mykolo Mikalojaus Oginskio (1849–1902) žmonai Marijai Skuževskai (Skurzewska) Oginskienei (1857-01-08/05–1945-03-22). Knygose likę ir jos proveniencinių įrašų – M. M. Oginska, Michel Oginska.

Grafaitė Marija Teresė Kaspara Skuževska jaunystėje buvo Austrijos imperatoriaus freilina. Susituokusi apie 1876 m. apsigyveno vyro rezidencijoje Plungėje. Neturėdama savo vaikų, rūpinosi beglobiais vaikais, našlaičiais. Spaudos draudimo metais Plungėje M. Oginskienė buvo įsteigusi daraktorių mokyklą, po 1905 m. – ir oficialią lietuvišką mokyklą.
Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui M. Oginskienė, turėjusi Austrijos pilietybę, turėjo išvykti iš šalies. Rūmus palikusi prižiūrėti administratoriams, ji pasitraukė į Poznanę ir į Plungę daugiau nebegrįžo. 1924 m. Lietuvos Respublikos vyriausybė nacionalizavo jos turtą – žemę, meno kolekcijas. Mirė M. Oginskienė 1945 m. kovo 22 d. senelių prieglaudoje, būdama visiškai nuskurdusi. Palaidota manoma, Poznanėje.

Šaltiniai
Aftanazy Roman. Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej / Roman Aftanazy. – Wyd. 2-ie, prjerz. i uzup.. – Wrocław : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich Wydawnictwo, 1991-. Cz. 1 Wielkie Księstwo Litewskie. Inflanty. Kurlandia. T. 3, Województwo Trockie. Księstwo Żmudzkie. Inflanty Polskie. Księstwo Kurlandskie. – 1992.- s. 249.
Chwalewik, Edward. Zbiory polskie = Collections polonaises : archiwa, bibljoteki, gabinety, galerje, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyżnie i na obczyźnie w porządku alfabetycznym według miejscowości ułożone. – Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo J. Mortkowicza. T. 2, N – Ż. – 1927. S.67.
Kisarauskas V. Lietuvos knygos ženklai, 1518-1918.- Vilnius, 1984, p. 77-78.
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich… Tom IX, 626-627 s. Słownik pracowników książki polskiej / [pod redakcją Ireny Treichel ; komitet redakcyjny: Mieczysława Adrianek … [et al.]. – Warszawa ; Łódź : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. – s. 638.
http://www.sejm-wielki.pl/b/psb.30242.5
http://samogitia.mch.mii.lt/KULTURA/Marija_Skuzevska_Oginskiene.htm