Oginskis Tadas Pranciškus

T. P. Oginskis (1712-1783) – Vitebsko vaivados Marcijono ir Teresės Bžostovskaitės Oginskių sūnus, LDK didysis raštininkas, Trakų kaštelionas ir vaivada. Savo rezidenciją įkūrė Maladečne (Ašmenos pav.). Rūmuose turėjo didelę ir vertingą biblioteką, paveikslų galeriją. Domėjosi politine literatūra ir įkalbėjo Jurgį Zubowskį išversti Laterano kanauninko Ambroziejaus Marlianio  (Marliani) lotynų kalba parašytą veikalą „Theatrum politicum“ (1745 m.).  Pats Oginskis dalinai finansavo veikalo leidimą – jis publikuotas Vilniuje 1771 m., pavadintas „Politikos aikštė, arba Papročių mokykla…“(„ Plac polityki albo Szkoła obyczajności…”). Be to, T. P.  Oginskis paliko atsiminimus, rašytus  1738-1741 m. (dalį jų publikavo Kazimieras Bartoszewicz 1914 m. leidinyje „Przegląd historyczny“). Spėjama, dalis Tado Oginskio bibliotekos 1919 m. pateko į Valstybės centrinę biblioteką Kaune.

T. P. Oginskis turėjo savo bibliotekos ekslibrisą –– jį 1747 m. sukūrė Juozapas Povilas Jędrzejowskis.  Ne visi tyrėjai vieningai jį priskiria šiam asmeniui. Šiuo ekslibrisu naudojosi ir Mykolas Kazimieras Oginskis (1728-1800), Vilniaus vaivada, LDK didysis etmonas, kompozitorius, turėjęs didelę biblioteką Nieborove prie Varšuvos, tik be įrašo – virš ekslibriso buvo rankraštinis įrašas „Ex Bibliotheca Michaelis Ogiński Palatinid[is]“.

Šaltiniai
Kisarauskas V. Lietuvos knygos ženklai, 1518-1918.- Vilnius, 1984, p. 77.
Narbutienė D., „Oginskiai ir knyga: iš Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos fondų“, Kunigaikščiai Oginskiai Lietuvos istorijoje. Kultūrinės veiklos pėdsakais, Vilnius, 2010, p. 87.
Słownik pracowników książki polskiej / [pod redakcją Ireny Treichel ; komitet redakcyjny: Mieczysława Adrianek … [et al.]. – Warszawa ; Łódź : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. – s. 638.
http://www.sejm-wielki.pl/b/psb.30242.5
http://ipsb.nina.gov.pl/index.php/a/tadeusz-franciszek-oginski-h-wlasnego