Pašiaušės jėzuitų kolegijos biblioteka

Kolegiją jėzuitai įkūrė 1654 m., ją fundavo LDK paiždininkis Stanislovas Beinartas, užrašydamas po mirties palivarką su 6 kaimais. 1655 m. atidaryta mokykla su gramatikos klase, vėliau prisidėjo sintaksės, poetikos ir retorikos klasės – t.y. buvo dėstomas pradžios ir vidurinio mokslo kursas bei epizodiškai – aukštojo mokslo. Joje mokėsi bajorų ir liaudies vaikai iš Žemaitijos, Kuršo, Rygos, Livonijos. Nepaisant aukšto mokymo lygio, kolegijai plėstis trukdė dideli atstumai nuo centrų. Pašiaušės kolegija buvo viena turtingiausių anuometėje Lietuvoje. Prie mokyklos veikė biblioteka, išsiplėtusi XVII a. pabaigoje, kai Šeduvos klebonas dovanojo knygų. 1735 m. nemažai knygų gauta bei nupirkta iš altaristos Risgevičiaus. Bibliotekoje minima buvus per pusantro tūkstančio tomų. Viename kolegijos ir bažnyčios inventoriuje randame bibliotekos interjero aprašymą: joje buvo „Švč. Dievo Motinos paveikslas, septyni portretai, reiškiantys įvairius mokslus, apvalus stalas lenktomis kojomis, vienas nedidelis staliukas ir dvylika knygų spintų”. 1773 m. panaikinus jėzuitų ordiną, kolegiją perėmė Edukacinė komisija, knygos buvo atiduotos Tytuvėnų bernardinams.

Šaltiniai
Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, Krakow, 1996.S.532-533.
Lietuvių enciklopedija.- Bostonas, 1960.- T. 22, p. 129-131.
Pacevičius Arvydas. Vienuolynų bibliotekos Lietuvoje 1795-1864 m. – Vilnius, 2005.- P.109.