Valančius Motiejus (1801-1875) – Žemaičių vyskupas, rašytojas, knygų rengėjas ir leidėjas. Mokėsi Varnių kunigų seminarijoje, Vilniaus dvasinėje akademijoje, vėliau ten (1840-1842 m.) bei 1842-1845 m. Peterburge profesoriavo. 1845-1850 m. buvo Varnių seminarijos rektorius. 1850 m. paskirtas Žemaičių vyskupu. Organizavo parapines …

Valančius Motiejus Skaityti daugiau»

Karaliaučiaus (vok. Königsberg, lenk. Królewiec, lot. Regiomontium) universitetas arba Albertina (nuo steigėjo vardo) – viena seniausių ir garsiausių Vidurio Europos aukštųjų mokyklų, veikusi 1544-1945 m. 1542 m. Prūsijos kunigaikštis Albrechtas Brandenburgietis įsteigė aukštesniąją mokyklą – partikuliarą dvasininkams rengti, kurios vedėju …

Karaliaučiaus universiteto biblioteka Skaityti daugiau»

Seminariją įkūrė vyskupas Merkelis Giedraitis Varniuose (veikė 1576-1609); 1622 m. atnaujinta Kražiuose, 1741 m. grąžinta į Varnius, 1865 m. perkelta į Kauną, nuo 1936 m. vadinama Kauno metropolijos, nuo 1938 m. – Tarpdiecezine kunigų seminarija. Biblioteka susidarė iš Žemaičių vyskupų …

Žemaičių kunigų seminarijos biblioteka Skaityti daugiau»

1750 m. Prienų seniūnijoje, Starapolės miestelyje prie Šešupės, įsikūrė vienuolių marijonų rezidencija. Oficialiai vienuolynas įkurtas 1758 m.- marijonų garbei ir jų įkurtas miestelis pavadintas „Marijampole”. Kaip ir kiekviename vienuolyne, jame egzistavo biblioteka. Marijonų veikimas sustabdytas po 1863 m. sukilimo, jiems uždrausta …

Marijampolės marijonų vienuolyno biblioteka Skaityti daugiau»

Gotthold Friedrich August (1778-1858) – vokiečių pedagogas, muzikos teoretikas, asmeninės bibliotekos savininkas, kurią po jo mirties perėmė Karaliaučiaus universitetas. Lankė gimnaziją Berlyne, nuo 1798 m. studijavo Halės universitete klasikinę filologiją pas Fridrichą Augustą Volfą (Wolf), 1801 m. išklausė Fridricho Gedike …

Gotthold Friedrich August biblioteka Skaityti daugiau»