Veikė 1912-1940 m. Vilniuje. Advokato, bibliofilo Tadeuszo Wróblewskio (1858-1925) 1913 m. įsteigta ir jo tėvų vardais pavadinta Eustachijaus ir Emilijos Vrublevskių viešosios bibliotekos draugija. Ją sudarė tikrieji nariai ir neribojamas skaičius narių rėmėjų. Draugija turėjo teisę laikyti biblioteką, archyvą, rengti …

Vrublevskių biblioteka Skaityti daugiau»

XIX a. vidurio bibliofilas. Lietuvos istorijos tyrinėtojas. Dirbdamas Kaune, buvo surinkęs didžiulę lituanistinę biblioteką, kurią naudojo savo istoriniams darbams apie Lietuvą. Tarp jo istorinių straipsnių pažymėtini „Istorinės pastabos apie Kauno gub. tautinę sudėtį“ („Pamiatnaja kniga Kovenskoj gub. Na 1861 god“; …

Prekier Jan Skaityti daugiau»

Antanas Tiškevičius (Tyszkiewicz Antoni, 1866-1919/1920?) gyveno Vilniuje, rūmuose Stepono gatvėje. Čia jis kaupė ir savo biblioteką. Iš Gorskių (Górski) buvo nupirkęs Vilniaus universiteto profesoriaus Mykolo Polinskio-Pelkos biblioteką. Vėliau jos rankraščius dovanojo Čartoriskių bibliotekai Krokuvoje, dalį knygų – įvairiems asmenims, o …

Tiškevičius Antanas Skaityti daugiau»

L. Uzembla (Uziębło, 1864-1942) – publicistas, kultūros veikėjas, bibliotekininkas, knygų ir grafikos rinkėjas, Senovės mėgėjų būrelio, Vilniaus meno ir mokslo muziejaus draugijos iniciatorius ir direktorius (1907-1915). Bendradarbiavo spausdinant Geografinį žodyną (Słownik geograficzny), spaudoje rašė apie Adomą Mickevičių, Syrokomlę, Vilniaus miesto …

Uziembła Lucjan Skaityti daugiau»

Biergelis Julijonas (1819-1885) – evangelikų reformatų kunigas, bibliofilas. Mokėsi Slucko evangelikų reformatų gimnazijoje, nuo 1842 m. studijavo teologiją Karaliaučiuje, vėliau dėstė tikybą Slucko gimnazijoje. Kaupė spaudą ir rankraščius apie reformaciją LDK. Jo bibliotekoje buvo apie 1500 veikalų, kurių dalį po …

Julian Biergiel Skaityti daugiau»