Kategorija: Įstaigų organizacijų dokumentų proveniencijos – Ekslibrisai

Vilniaus katedros kapitula

Vilniaus (Antakalnio) buvęs Trinitorių vienuolynas ir Viešpaties Jėzaus bažnyčia

Vilniaus Švč. Trejybės (Trinapolio) bažnyčios ir vienuolyno biblioteka

Tilžės gimnazijos biblioteka

Vilniaus dominikonų vienuolyno biblioteka

Žygimanto Augusto biblioteka

Tiškevičių biblioteka Biržuose

Branevo kolegija

Vilniaus mokslo bičiulių draugijos biblioteka

Vilniaus meno ir mokslo muziejaus draugijos biblioteka

Wallenrodtų biblioteka

Karaliaučiaus universiteto biblioteka

Top