Kategorija: Įstaigų organizacijų dokumentų proveniencijos – Antspaudai

Oginskių biblioteka Plungėje

Vilniaus katedros kapitula

Vilniaus misionierių vienuolynas

Tilžės gimnazijos biblioteka

Vilniaus dominikonų vienuolyno biblioteka

Seminarų ir institutų bibliotekos

Raseinių pijorų mokyklos biblioteka

Vilniaus mokslo bičiulių draugijos biblioteka

Vilniaus meno ir mokslo muziejaus draugijos biblioteka

Vilniaus evangelikų reformatų sinodo biblioteka

Vrublevskių biblioteka

Vilniaus diecezinės seminarijos biblioteka

Karaliaučiaus universiteto biblioteka

Žemaičių kunigų seminarijos biblioteka

Marijampolės marijonų vienuolyno biblioteka

Top