Kategorija: Asmenų dokumentų proveniencijos – Ekslibrisai

Oginskis Tadas Pranciškus

Tyzenhauzai

Weysenhoff Juozapas

Anuškinas Aleksandras

Orzeszkowa Eliza

Chreptavičius Joachimas Liutauras

Sapiega Juozapas Stanislovas

Sapiega Jonas Frydrichas

Žygimanto Augusto biblioteka

Gorskis Konstantinas

Bläsing David (1660-1719)

Hedio Andreas (1640-1703)

Steponaitis Vytautas

Kosakovskiai

Prekier Jan

Tiškevičius Antanas

Wallenrodtų biblioteka

Kosakovskis Mykolas Stanislovas

Gintila Jonas Krizostomas

Top