Kategorija: Įstaigų organizacijų dokumentų proveniencijos – Įrašai

Oginskių biblioteka Plungėje

Vilniaus katedros kapitula

Vilniaus (Antakalnio) buvęs Trinitorių vienuolynas ir Viešpaties Jėzaus bažnyčia

Vilniaus Švč. Trejybės (Trinapolio) bažnyčios ir vienuolyno biblioteka

Vilniaus dominikonų vienuolyno biblioteka

Ščiutino pijorų kolegijos biblioteka

Pašiaušės jėzuitų kolegijos biblioteka

Kražių jėzuitų kolegijos biblioteka

Gardino basųjų karmelitų vienuolyno biblioteka

Slucko evangelikų reformatų bažnyčios biblioteka

Slucko gimnazijos biblioteka

Vilniaus evangelikų reformatų sinodo biblioteka

Wallenrodtų biblioteka

Terciatas

Profesų namai

Vilniaus akademija bei jėzuitų kolegija

Vilniaus diecezinės seminarijos biblioteka

Noviciatas

Telšių bernardinų vienuolyno biblioteka

Tytuvėnų bernardinų vienuolyno biblioteka

Žemaičių kunigų seminarijos biblioteka

Top