Kategorija: Asmenų dokumentų proveniencijos – Antspaudai

Oginskienė-Kalinowska Olga

Rönne (Roenne) Antanas

Tyzenhauzas Konstantinas

Tyzenhauzai

Weyssenhoff

Jagomastas Enzys

Didžiulis Stanislovas

Anuškinas Aleksandras

Geištoras Jokūbas Kazimieras

Hryneveckis Karolis

Gorskis Tomas

Orzeszkowa Eliza

Chreptavičius Joachimas Liutauras

Chreptavičius Adomas

Pliateris Jurgis

Konča (Končia) Povilas

Lopacinskis Ignotas Dominykas Pranciškus

Rönne (Roenne) Antanas

Rönne Eugenijus

Karłowicz Jan Aleksander

Gaigalaitis Vilhelmas

Steponaitis Vytautas

Račkus Aleksandras

Kirlys Jonas

Kosakovskis Stanislovas Feliksas (Ščensnas) Fortunatas

Kosakovskiai

Julian Biergiel

Gotthold Friedrich August biblioteka

Alekna Antanas

Top